Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Voimassa 4.11,2021. Päivitetty 2.11.2021

Rekisterinpitäjä

  Varri Suomi Oü
  Haapsalu mnt 39
  80029 Pärnu

  +358 44 240 1050
  shop@varri.eu
  varri.eu
  Varri Suomi Oü

  Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan Varri Suomi Ou kulloinkin noudattama tietosuojakäytäntö.

  Rekisteriasioita hoitava henkilö

   Nimi: Toimitusjohtaja Pertti Suominen

   Yhteystiedot: pertti(at)varri.eu

   Rekisterin nimi

    Varri Suomi Ou henkilötietojen käsittelyä markkinoinnissa ja asiakassuhteita koskeva henkilörekisteri.

    Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste

     Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteiden hoitaminen ja yhteydenpito. Henkilötietoja käytetään yrityksen viestintään, markkinointiin ja myyntiin.

     Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on rekisterinpitäjälle kuuluva oikeutettu etu käsitellä tietoja ja viestiä asiakkaille ja muille sidosryhmille.

     Henkilötietoja kerätään rekisteröidyiltä itseltään ja julkisista lähteistä, kuten internetistä julkista tietoa, verkon yhteisöpalveluista tai muista vastaavista rekistereistä tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

     Rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten.

     Käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täyttämiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena, tai toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä ennen sopimuksen tekemistä;

     Käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän oikeudellisen velvoitteen noudattamiseksi;

     Käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi, paitsi jos edut tai perusoikeudet syrjäyttävät tällaiset edut.

     Rekisterin tietosisältö

      Rekisterissä käsitellään seuraavia tietoja:

      • Etu- ja sukunimi
      • Syntymäaika
      • Puhelinnumero
      • Sähköpostiosoite
      • Toimitusosoite
      • Tilinumero
      • Maksukortin tiedot
      • Tapahtumatiedot, kuten rekisteröidyn tilaamat tuotteet ja uutiskirjeet
      • Tiedot rekisteröidyn käyttämistä markkinoinnin sisällöstä, kuten viestin avaus- ja klikkaustiedot
      • Henkilötietojen vastaanottajat tai vastannottajaryhmät

      Viranomaisille henkilötietoja luovutetaan voimassa olevan lainsäädännön salllimissa ja velmoittamissa rajoissa.

      Varri voi käyttää tietojen käsittelyssä kolmansien osapuolten palveluja esimerkiksi tietotekniikan palvelluiden osalta, jolloin Varri varmistaa tietojen lainmukaisen käsittelyn sopimusjärjestelyin sekä ohjeistamalla kolmansia osapuolia tietojen käsittelyssä. Kolmannet osapuolet voivat vaihdella. Nämä kolmannet osapuolet käsittelevät tietoja ainoastaan Varrin toimeksiannosta ja lukuun.

      Henkilötietojen siirto kolmanteen maahan

       Osa rekisterinpitäjän käyttämistä henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä palveluista voi toimia Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Tietojen siirrossa noudatetaan tällöin tietosuojalainsäädännön vaatimuksia ja käytetään esimerkiksi Euroopan komission mallisopimuslausekkeita sovittaessa tietojen siirrosta henkilötietojen käsittelijätahon kanssa.

       Henkilötietojen säilytysaika

        Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä on tarpeen säilyttää sen tarkoituksen täyttämiseksi, jota varten ne on kerätty tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. Henkilötietojen säilytyksessä huomioidaan passiiviseksi jääneet henkilötiedot, joita poistetaan säännöllisesti.

        Rekisteröityjen oikeudet henkilötietojen käsittelyssä

         Oikeus tarkastaa tiedot

         Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu ja saada jäljennös tiedoista. Rekisteröidyn tulee lähettää tarkastuspyyntö info(at)varri.eu -sähköpostiosoitteeseen. Rekisteröidyn tulee esittää tarkastuspyynnössä tiedon etsimiseen tarpeelliset tiedot. Tarvittaessa rekisterinpitäjä kysyy lisätietoja rekisteröidyn tunnistamiseksi.

         Tarkastuspyynnön vastaus toimitetaan tarkastuspyynnön esittäneelle sähköpostitse, jollei rekisteröity pyydä lähettämään tietoja muulla tavalla.

         Oikeus tiedon korjaamiseen

         Varri huolehtii omien mahdollisuuksien mukaan käsittelemiensä henkilötietojen laadusta. Varri oikaisee, poistaa tai täydentää virheellisen tai tarpeettoman henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta.

         Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

         Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että Varri rajoittaa käsittelyä, jos rekisteröity esimerkki kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden. Tällöin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden.

         Oikeus vaatia tietojen poistamista tai vastustaa tietojen käsittelyä

         Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojensa poistamista tai vastustaa niiden käsittelyä silloin kun se perustuu oikeutettuun etuun. Rekisteröidyllä on aina oikeus vastustaa suoramarkkinointia lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info(at)varii.eu.

         Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

         Rekisteröity voi tehdä henkilötietojen käsittelystä valituksen valvovalle viranomaiselle, joka on tietosuojavaltuutettu.

          Evästekäytäntö

          Varri käyttää verkkosivuillaan evästeitä. SIvuston toiminnan kannalta osa evästeistä on pakollista.

          Hyödynnämme Google Analyticsia, Google Tag Manageria, Google AdWordsia, Google Display Networkia sivustomme käyttöön, lomakkeiden lähettämiseen ja tukipalvelupyyntöihin liittyvässä analytiikassa ja suostumuksellasi myös markkinoinnin kohdentamisessa. Googlelle lähetettävä tieto on anonymisoitua. Lue lisää Google Analyticsin tietojen käsittelystä.

          Muutokset tietosuojakäytäntöön

           Varri voi tehdä muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen ja siihen liittyviin tietoihin. Varri suosittelee, että rekisteröidyt käyvät katsomassa tätä tietosuojakäytäntöä säännöllisesti saadakseen tiedon siihen mahdollisesti tehdyistä muutoksista.

           Sivuja päivitetty 06.11.2021

           Ostoskoriin käytetyt lahjakortit